Ucha, Leire
Bilbo, 1975
Ugalde, Santi
Bilbo, 1959
Uranga, Kandido
Zumaia, 1955
Urraza, Jon
Algorta, 1971
Urretabizkaia, Dorleta
Donostia, 1977
Urretabizkaia, Itziar
Donostia, 1979
Urzelay, Maria
Legazpi, 1977
Usabiaga, Joseba
Tolosa, 1981

 bekaren
laguntzaz egina da
auzolankideak:
Kontaktua:
diseinua: Unai Iturriaga